Loading the player...

Samurai Reincarnation (1981)

2h 02m

The villain is called Amakusa SHIRO Tokaisada. He is actually based on a real christian samurai. The movie was one of the inspirations for the game called 'Samurai Shodown' (actual spelling)

CAST: SHIN'ICHI CHIBA, KENJI SAWADA, AKIKO KANA, KEN OGATA, HIROYUKI SANADA,YûKO ASUKA, SEIZô FUKUMOTO, JUN HAMAMURA, HIROSHI INUZUKA, MASATAKA IWAO, AI KANZAKI, NAOKO KUBO, NOBORU MATSUHASHI, NOBORU MITANI, HIDEO MUROTA, MIKIO NARITA, TADASHI NARUSE, KAYOKO SHIRAISHI, MIZUHO SUZUKI, TETSURô TANBA, ASAO UCHIDA, TOMISABURô WAKAYAMA
DIRECTOR: KINJI FUKASAKU
DURATION: 122 MINS